Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Розпорядження голови РДА
     Розпорядження голови РДА

Поділитися новиною:

Розпорядження голови РДА

Про районну комісію з питань надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, осіб з їх числа

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (зі змінами):

 

Затвердити склад районної комісії з питань надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно – ремонтні  роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, та Положення про неї, що додаються.

 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                           

 

 

 

 

 

       

           ЗАТВЕРДЖЕНО

            Розпорядження голови районної

            державної адміністрації

            ___________ № _____________

 


П О Л О Ж Е Н Н Я
про районну комісію з питань надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом

дітей-сиріт, осіб з їх числа

1. Комісія з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - Комісія), є консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації, який утворюється на період дії Субвенції.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, районної державної адміністрації, рішеннями Комісії, а також цим Положенням.

3. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, до якої входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, уповноваженого представника громадськості та інших установ (за їх згодою).

Головою Комісії є заступник голови районної держадміністрації, заступником голови Комісії – начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації.

 

4. Секретар Комісії за рішенням її голови забезпечує скликання засідань Комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів районної державної адміністрації та окремих осіб рішення Комісії, веде документацію.

 

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, рішення про проведення засідання приймає голова Комісії, а в разі його відсутності заступник голови.

На засідання Комісії можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, селищних та сільських рад, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій.

 

6. Основними завданнями Комісії є:

1) визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано Субвенцію;

2) проведення в межах компетенції аналітичної, інформаційно-роз’яснювальної та консультативної роботи щодо вирішення питань розподілу Субвенції;

3) розгляд пропозицій з урахуванням вимог законодавства і подання його на затвердження голові районної державної адміністрації;

4) вивчення та проведення оцінки матеріалів, які будуть передані на затвердження голові районної державної адміністрації.

 

7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:

1) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати пропозиції, необхідні для роботи комісії;

3) запрошувати на засідання, як консультантів та експертів, фахівців структурних підрозділів районної державної адміністрації;

4) надавати методичну та практичну допомогу в межах компетенції;

5) інформувати керівництво районної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції Комісії.

 

8. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості надходження документів до Комісії.

 

9. Комісія розглядає пропозиції і документи, подані відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (зі змінами), і приймає рішення стосовно використання коштів Субвенції та подає його на затвердження обласній комісії з питань розподілу Субвенції з державного бюджету.

 

10. Засідання Комісії проводиться і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

 

11. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, головою Комісії (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем. За відсутності секретаря на засіданні за дорученням голови його функції виконує інший член Комісії.

Рішення набирає чинності з дня затвердження протоколу засідання Комісії головою районної державної адміністрації.

 

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/3352 | Переглядів: 337Дата публікації: 13:12 15.07.2019