Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Проект розпорядження голови РДА
Проект розпорядження голови РДА

Поділитися новиною:

Проект розпорядження голови РДА

Про затвердження Положення про комісію з питань призначення державних соціальних допомог, надання населенню житлових субсидій та пільг

На підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», від 27 грудня 2017 року  № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату», від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»:

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань призначення державних соціальних допомог, надання населенню житлових субсидій та пільг (додається).

 

       2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

 

         3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків .

 

 

Голова адміністрації                                                                   Р. Муляр

                                                            

                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       Розпорядження голови районної

                                                                       державної адміністрації

                                                                       ____.____. 201_ № ______/201__

 

                                                                                 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань призначення державних соціальних допомог, надання населенню житлових субсидій та пільг

1. Комісія з питань призначення державних соціальних допомог, надання населенню житлових субсидій та пільг (далі – Комісія) створюється розпорядженням голови Білогірської районної державної адміністрації з метою розгляду та вирішення питань призначення державних соціальних допомог,  надання населенню житлових субсидій та пільг.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим Положенням.

3. Комісія сприяє реалізації державної політики в сфері соціального захисту громадян.

4. Завдання Комісії:

1) прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

2) прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

3) прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні житлових субсидій.

5. Права Комісії:

1) вирішення питань, пов’язаних з призначенням (не призначенням) державних соціальних допомог та житлових субсидій населенню на підставі актів обстеження матеріально - побутових умов проживання сімей, наданих державним соціальним інспектором управління соціального захисту населення районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250, Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1098, Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  21 жовтня 1995року № 848 (із змінами);        

6. Структура та склад Комісії:

1) Комісія діє в складі голови (заступник голови районної державної адміністрації), заступника голови, секретаря, членів Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації;

2) засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

7. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії, розподіляє обов’язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) має заступника, який виконує обов’язки голови Комісії в період його відсутності.

8. Секретар Комісії:

1) відповідає за документальне забезпечення діяльності Комісії, оформлення та збереження документації з питань, віднесених до компетенції Комісії;

2) забезпечує вирішення питань, пов’язаних з проведенням засідання Комісії;

3) у разі відсутності секретаря за дорученням голови Комісії його обов’язки тимчасово виконує інший член Комісії.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться по мірі необхідності при надходженні заяв від громадян.

На засідання Комісії можуть запрошуватися громадяни, які подавали заяви на її розгляд.

10. Підготовчу роботу по розгляду заяв громадян на Комісії проводять у межах своїх повноважень відділ грошових виплат та компенсацій, сектор державних соціальних інспекторів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

12. Рішення Комісії має обов’язковий характер для виконання управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

13. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, які беруть участь у засіданні. Усі члени Комісії мають рівні права у вирішенні питань, які розглядаються на засіданні Комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.

14. Рішення Комісії оформляється у вигляді протоколу, який підписують голова та секретар Комісії.

15. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Заступник голови  адміністрації                                                 В. Гребенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/2412 | Переглядів: 111Дата публікації: 10:19 05.07.2018