Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує
Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Поділитися новиною:

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

Утворення та поводження з відходами в Хмельницькій області в 2017 році

За попередніми даними протягом 2017р. в області утворилось 928,2 тис.т відходів (на 28,6% менше порівняно з 2016р.), у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали дозволи на утворення відходів, – 783,0 тис.т (на 31,0% менше), у домогосподарствах – 145,2 тис.т (на 12,0% менше). Переважну частину (99,6% від загальної кількості) становлять відходи ІV класу небезпеки, незначну частку (0,4%) – відходи І–ІІІ класів небезпеки, проте саме вони створюють ризики для здоров’я людей і навколишнього середовища.

У розрахунку на один квадратний кілометр у 2017р. від економічної діяльності підприємств та організацій і домогосподарств області утворено    45,0 т відходів (у 2016р. – 63,0 т), на одну особу – 0,7 т (1,0 т).

Упродовж 2017р. утилізовано 397,0 тис.т відходів (на 11,8% менше, ніж у 2016р.), у т.ч. І–ІІІ класів небезпеки – 14,3 т (в 2,4 раза менше). У цілому частка відходів, які були утилізовані, в загальному обсязі утворених відходів у 2017р. становила 42,8% (у 2016р. – 34,6%).

На кінець 2017р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах області накопичилось 8,6 млн.т відходів.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічний податок у  мельницькій області в 2017 році

 Упродовж 2017р. на охорону навколишнього природного середовища було витрачено 247 млн.грн, більше половини з яких було використано на очищення зворотних вод, 27% – на поводження з відходами. У загальних витратах підприємств, установ та організацій області 85% становили поточні витрати на охорону природи, пов’язані з експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення, та 15% – капітальні інвестиції.

Основним джерелом фінансування витрат на охорону навколишнього природного середовища були власні кошти підприємств (85%). За рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів було освоєно 75% капітальних інвестицій і здійснено 5% поточних витрат.

За забруднення навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям та установам області в 2017р. пред’явлено (нараховано) екологічних платежів на суму 22,7 млн.грн, фактично сплачено 100,7% нарахованих сум (уключаючи кошти, перераховані в рахунок погашення заборгованості за попередні роки).

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області в січні–квітні 2018 року

 У січні–квітні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 406,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2017р. становив 103,0%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель  на 31,8% та 4,1% відповідно. Водночас будівництво будівель скоротилося на 3,8%, у т.ч. житлових – на 10,5%.

Більше половини (56,7%) загальнообласного обсягу робіт виконано підприємствами м. Хмельницького, 12,8% – м. Нетішина та 11,7% – м. Кам’янця-Подільського.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 10,6% та 9,5% відповідно.

 Капітальні інвестиції у січні–березні 2018 року

 У січні–березні 2018р. підприємствами області в розвиток економіки за рахунок усіх джерел фінансування внесено 1740,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 5,7% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 62,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,7%. На капітальний ремонт активів спрямовано 97,6 млн.грн капітальних інвестицій (5,6% загального обсягу).

У нематеріальні активи вкладено 1,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 66,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик становила 13,0%, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 11,2%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7%  капітальних інвестицій.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості (34,7%), сільського, лісового та рибного господарств (34,2%).

 Промислове виробництво у Хмельницькій області в січні–квітні 2018 року

 Індекс промислової продукції за підсумками січня–квітня 2018р. у порівнянні з січнем–квітнем 2017р. становив 92,6%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–квітня 2017р. зменшився на 19,8%.

У переробній промисловості в січні–квітні 2018р. виробництво продукції збільшилось на 2,7%, у т.ч. у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 19,6%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,3%. Поряд із цим зменшився випуск продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 14,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 12,9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 5,9%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, машинобудуванні – на 2,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–квітня 2017р. зменшились на 20,2%.

Про фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Хмельницької області за січень–березень 2018 року

 Фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування за січень–березень 2018р. становив 640,1 млн.грн прибутку, що в 2,0 раза більше, ніж за січень–березень 2017р.

Прибутковими підприємствами одержано 862,7 млн.грн прибутків, що на 34,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Протягом січня–березня 2018р. збитково працювало 32,4% підприємств. Ними одержано 222,6 млн.грн збитків, що на 31,8% менше, ніж за січень–березень 2017р.

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/2357 | Переглядів: 317Дата публікації: 16:33 31.05.2018