Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Доступ до публічної інформації | Перелік відомостей, що становлять службову інформацію
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

 

 

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.06.2020

Білогір’я

120/2020-р

 

Про затвердження Переліку

відомостей, що становлять

службову інформацію

 

 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення виконання в районній державній адміністрації Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.05.2020 № 99/2020-р « Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання  і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в районній державній адміністрації», від 22.06.2020 № 119/2020-р « Про комісію з питань роботи із службовою інформацією у Білогірської районної державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Білогірської районній державній адміністрації (далі – Перелік) згідно з додатком.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2017 № 40/2017-р “ Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію ”.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                         Юрій ЗАГОРУЙКО

 

 

 

 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

                                                         державної адміністрації

                                                         23.06.2020 № 120/2020-р

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

 

Загальні питання

 

1. Відомості, що містяться в документах райдержадміністрації та її структурних підрозділів, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямків діяльності районної державної адміністрації, її структурним підрозділів або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

Робота з кадрових питань

 

2. Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

3. Відомості про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

 

Питання мобілізаційної підготовки

 

4. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органу державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

4.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

4.2. Виробництва та поставки технічних засобів і речового майна в особливий період.

4.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

4.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

4.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

4.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

4.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування.

4.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

4.9. Показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

4.10. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

4.11. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

4.12. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

4.13. Капітального будівництва в особливий період.

4.14. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

4.15. Потреби сільського господарства району у хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

 5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

6. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

9. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

10. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, органу місцевого самоврядування, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

11. Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки в райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

12. Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

13. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

14. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій.

15. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

16. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту, перелік об’єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

17. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

18. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

19.  Відомості про основні показники стану цивільного захисту району.

20. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

21. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

22. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, крім тих, що становлять державну таємницю.

23. Відомості про радіо дані радіомереж КХ, крім тих, що становлять державну таємницю.

24. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об’єктів, які віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки, за область (місце розташування об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті).

25. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

26. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

27. Відомості за сукупністю показників про об’єкти, щодо яких здійснюється

державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), крім тих, що становлять державну таємницю.

 

Питання економіки, промисловості та енергетики

 

28. Відомості щодо державного оборонного замовлення за його напрямами, без розкриття змісту цих напрямів.

29. Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять державну таємницю.

30. Відомості щодо розвитку оборонно-промислового комплексу та провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення озброєння та військової техніки і її реалізації, які не становлять державну таємницю.

 

Питання житлово-комунального господарства

 

31. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

32. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

33. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

Питання технічного захисту інформації

 

34. Відомості про організацію урядового та спеціального зв’язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

35. Відомості про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, крім тих, що становлять державну таємницю.

36. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

37. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

38. Інформація, що міститься на флеш – носіях з персональними ідентифікаторами користувачів АС класу «1» сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації.

39. Відомості про технічний захист інформації в установах, підприємствах, організаціях, які не відносяться до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

40. Акти категоріювання об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

41. Акти обстеження придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

42. Відомості щодо заходів технічного захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті або в конкретній інформаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

43. Відомості про склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом у конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 

Питання режимно-секретної роботи

 

44. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

45. Акти, протоколи засідань експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів та з питань таємниць про наявність відомостей, що становлять державну таємницю.

46. Відомості, що розкривають зміст актів про придатність режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

47. Відомості, що містяться у номенклатурі секретних справ та журналах обліку секретного діловодства.

48. Відомості щодо організації та здійснення заходів з перегляду та приведення грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації у відповідність до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

49. Акти про знищення секретних документів, справ та магнітних носіїв інформації.

50. Акти квартальних, річних перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації та приймання-передачі цих документів у режимно-секретному органі.

51. Відомості про надання, скасування, наявність допуску та надання, припинення доступу до державної таємниці.

 

52. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

53. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

54. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

55. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства на підприємствах, в установах і організаціях.

56. Описи секретних справ постійного зберігання.

57. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

 

Питання містобудування та архітектури

 

58. Відомості що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референтній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 усіх об’єктів загальних схем централізованого  питного водопостачання (комплекс об’єктів, споруд, розподільних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води) у містах з населенням 50 тис. осіб та більше, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

59. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референцій системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів централізованих систем питного водопостачання у містах з населенням 50 тис. осіб та більше.

60. Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об'єктів цивільного захисту.

 

Питання оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами

та протидії корупції

 

61. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транспортних, техногенно-небезпечних і військових об’єктах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

62. Перелік об’єктів регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду.

63. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

64. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів на військових об’єктах.

 

 

 

Питання зовнішньоекономічних відносин

 

65. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

66. Відомості щодо міжнародної інвестиційної та фінансово-кредитної політики з висновками та пропозиціями.

67. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу “Для службового користування”.

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                        Юлія МИСЛІВСЬКА

Переглядів: 2094
Дата публікації: 15:17 07.02.2017