Календар державних та професійних свят
Календар свят України. Мова ділового спілкування
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Бюджет | Виконання районного бюджету | Районний бюджет на 2017 рік | Звіт про виконання районного бюджету Білогірського району за 2017 рік
Звіт про виконання районного бюджету Білогірського району за 2017 рік

І.  Доходи

        До загального та спеціального фондів районного бюджету за  2017 рік без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 39 292 924,0 гри., що становить виконання до річних планових показників 99,4% (-218 466,0 грн.).

       Темп росту  до минулого року становить 145,4% (+12 267 468,62 грн).

       До загального фонду районного бюджету надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 35 650 204,0 грн., що становить виконання до планових призначень  2017 року   94,0% (-2 277 796,0 грн.).

        Темп росту до 2016 року склав 148,0% або (+ 11 555 754,36 грн.).

        Основним бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 35 173 812,0  грн. (60%), з виконанням до планових призначень на 94,1 відсотка (-2 208 188,0 грн.).

        Причинами невиконання доходів по даному податку є припинення виробничої  діяльності ТОВ "Білогір’я молокопродукт" та реорганізація ТОВ ІВК "Рідний край" в філію "Рідний край" ПРАТ "Зернопродукт МХП" .

        Найбільшими платниками вказаного  податку є:

          - ТОВ «Україна 2001» - 742 788,06 грн., ріст 278,9%  (+476 440 грн.);

          - ТОВ НВА «Перлина Поділля» - 2059285,6 грн., ріст 269,0% (+1293 785,0 грн.);

          - Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської РДА» - 9021983,97 грн., ріст 189,3% (+4257135 грн);

          - Ямпільська ПМК-182 – 899 802,0 грн., ріст 182,0% (+405 311,0 грн.);   

          - ТзДВ "В"язовець" -  789 954,42 грн., ріст 168,0% (+319 474,0  грн.);

          - Білогірська центральна районна лікарня – 2217361,83 грн., ріст 165,1% (+874 230 грн.);

          - ТОВ «Маяк» - 2 245 397,13 грн,, ріст 160,9 % (+850013,0 грн.);

          - ТОВ «Поділля елеватор»-1303 507,13 грн., ріст 147,3% (+418 819 грн.);

          - ПАТ «Хмельницькобленерго» - 1173643,87 грн., ріст 144,9%  (+363 897 грн.);

          - ФГ «Вільний селянин» - 383 549,36 гон., ріст 12,1 рази  (+351 717 грн.), причиною росту по даному фермерському господарстві є виплата девідентів. 

          Частини чистого прибутку господарських організацій, що вилучаються до бюджету за  2017 рік надійшло 27 778,9 грн. від КП «Тепломережа»-11 666,9 грн., Районне комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації) – 3177,0 грн., СЛКП «Орлан» - 12 935,0 грн. Виконання до річних планових показників – 277,8% (+17 778,9 грн.).

          Темп росту до минулого 2016 року 195,2% (+13 544,9 грн.)

          Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності надійшло 90 872,44 грн. з виконанням до планових призначень 102,1% (+1872,44 грн.).

          Темп росту до минулого року 110,9% (+8 932,44 грн.).

          Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об’єднань надійшло 341 002,0 грн. з виконанням до планових призначень на 79,1%    (-89 998,0 грн.).

        Основною причиною не виконання надходжень по даному податку є зменшення в порівнянні до 2016 року кількості громадян та юридичних осіб, які реєстрували право власності на земельні ділянки для обслуговування житлових будинків, для ведення товарного виробництва та інших речових прав в кількості 1275 гроиадян та юридичних осіб.

          Всього доходів загального фонду з трансфертами надійшло 254398144,41 грн. з виконанням до затверджених планових показників 93,9 відсотка, в тому числі  офіційні трансферти -215 277 302,40 гривень, а саме :

Базова дотація

6 476 100,00

Стабілізаційна дотація

841 885,00

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я

8 943 700,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічних захворювань

42 796 848,13

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери

76 602 298,80

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

2 636 170,61

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

416 162,70

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

 

51 685 000,00

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

21 022 100,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2 327 300,00

Інші субвенції 

248 108,15

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження  

398 160,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

36 677,37

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

846 791,64

        До спеціального фонду районного бюджету  надійшло всього власних  доходів в сумі 3642720,0 грн., з виконанням до планових призначень на 230,1% (+2059330,0 грн. )., а саме за рахунок надходжень:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 1 656 245,79 грн.;

коштів, що отримуються бюджетними установами від господарської або виробничої діяльності – 181 631,09 грн.;

плати за оренду майна бюджетних установ – 177 464,57 грн.;

коштів, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна – 199398,65грн..

ІІ. Видатки та Заборгованість

          Видаткова частина районного бюджету за 2017 рік виконана в сумі 256 653 898 грн.

          В розрізі фондів бюджету виконання наступне :

          - загальний фонд -  247 797 433 грн. або 97,5 відсотків до уточненого розпису ;

         - спеціальний фонд – 8 856 465 грн. або 78,0 відсотка до  кошторисних призначень.  

            Виконання по захищених статтях загальному фонду місцевого бюджету   характеризується  наступними  показниками :

оплата праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ складає –           97 599 574 грн. або 96,9 %  до річного розпису з урахуванням змін;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів –  683 755 грн.  або         99,2 % до річного розпису ;

продукти харчування  - 427 339 грн. або 95,4 %  до річного розпису;

оплата енергоносіїв – 7 694 358 грн. або 88,4% до річного розпису.

Видатки за галузевою ознакою        

Державне управління

Видаткова частина загального фонду бюджету по КТПКВКМБ 0170  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» виконана в сумі 1 418 758 грн., що становить                99,9 відсотків до річних призначень.

Заробітна плата працівникам управління виплачена в повному обсязі відповідно до штатних розписів та фактично відпрацьованого часу з дотриманням  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із внесеними змінами. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 1 062 200 грн. або 100 відсотків до уточненого плану.

Видатки на енергоносії освоєно на 99,5 відсотків до плану або в сумі 239 323 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання. Залишок невикористаних коштів утворився в зв’язку із економним споживанням електроенергії та природного газу .

Кредиторська заборгованість по управлінню станом на 01.01.2018 року відсутня.                            

Освіта

За звітний 2017 рік по галузі «Освіта» видатки загального фонду бюджету ( без врахування трансфертів соціального характеру державного бюджету) виконано на 94,2 %, що в сумі складає 68 099 181 грн. По спеціальному фонду за звітний період видатки складають 3 253 333  грн. або 99,2 % до кошторисних призначень з урахуванням змін.

По КТПКВКМБ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

Залишок освітньої субвенції на 01.01.2017р. – 467 853,57 грн.

Освітня субвенція план на 2017 рік (загальний фонд) – 51 685 000 грн.

Використано – 49 182 583,10 грн. в т.ч. на капітальні – 433 593,05 грн. (кошти передані до бюджету розвитку спеціального фонду).

Залишок на 01.01.2018р. – 2 970 270,47 грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами план на  2017 рік – 45 220 грн.

У 2017 році на утримання загальноосвітніх навчальних закладів видатки загального фонду виконано на 94,1 %, що в сумі складає   65 141 517 грн., з них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 48 748 990,05 грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 36 677,37 грн. та власних доходів місцевого бюджету – 16 355 850 грн.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам шкіл району виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 59 178 973 грн. або 94,8 % до уточненого розпису..

На харчування учнів пільгових категорій, дітей з малозабезпечених сімей, дітей  групи продовженого дня загальноосвітніми школами району використано 154 739 грн. або               98,0 відсотків до розпису видатків на звітний період. Фактична вартість за 1 день харчування 1 дитини з вказаної категорії за поточний рік становить 6,56 грн.

За рахунок надходження батьківської плати, доходів від господарської діяльності, грантів і дарунків на продукти харчування по спеціальному фонду використано видатків в сумі 1 904 801 грн.

   В 2017 році споживання енергоносіїв та комунальних послуг загальноосвітніми школами по загальному фонду виконано на 92,3 %, що в сумі складає 4 097 540 грн., в тому числі: оплата водопостачання та водовідведення – 31 947 грн. ( 99,8 % до плану), електроенергії – 749 014 грн. ( 98,4 %), природного газу – 2 407 246 грн. ( 89,0 %), твердого палива – 909 333 грн. ( 96,7 %). Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

  По спеціальному фонду бюджету видатки виконано на 99,2 відсотка до річних кошторисних призначень з урахуванням змін, що в сумі складає 3 213 078 грн., в тому числі на: придбання продуктів харчування – 1 904 801 грн., інші поточні видатки – 451 317 грн., капітальні видатки – 856 960 грн., з них за рахунок: субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціального-економічного розвитку окремих територій – 346 921 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. складає 37 217,44 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» за технічне обслуговування обладнання шкільних котелень згідно договору з ТОВ «Горинь-Інтерм».                      

          Заборгованість виникла в зв’язку з незавершеним судовим процесом (документи вилучені на підставі ухвали слідчого суду від  09.02.2015р. та заходяться в прокуратурі).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

По КТПКВКМБ 1090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» використано кошти загального фонду в сумі 692 007,37 грн. або 96,2% до уточненого плану.

          Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 581 333,96 грн. або 98,8 % до уточненого розпису..

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році видатки використано на 82,0 % до уточненого плану, що в сумі складає 79 321,55 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Капітальні видатки по спеціальному фонду виконано на 99,2 % до річних кошторисних призначень, що в сумі складає 30 254,94 грн., з них за рахунок: субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціального-економічного розвитку окремих територій – 29 366,94 грн., коштів переданих із загального фонду районного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) –  888,00 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017р. складає 3 281,94 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» за технічне обслуговування обладнання котельні згідно договору з ТОВ «Горинь-Інтерм».                      

          Заборгованість виникла в зв’язку з незавершеним судовим процесом (документи вилучені на підставі ухвали слідчого суду від  09.02.2015р. та заходяться в прокуратурі).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

По КТПКВКМБ 1170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи галузі освіти» використано кошти загального фонду в сумі   814 335,25 грн. або 97,5 % до уточненого плану.

          Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 741 613,49 грн. або 99,8 % до уточненого розпису..

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році видатки використано на 86,8 % до уточненого плану, що в сумі складає 47 330,20 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Капітальні видатки по спеціальному фонду виконано на 100 % до річних кошторисних призначень, що в сумі складає 10 000,00 грн.

  Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2018р. відсутня.

По КТПКВКМБ 1190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» використано кошти загального фонду в сумі 724 381,74 грн. або 98,7 % до уточненого річного плану.

          Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 656 129,99 грн. або 99,5 % до уточненого розпису..

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році видатки використано на 88,0 % до уточненого плану, що в сумі складає 35 327,50 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. відсутня.

По КТПКВКМБ 1200 «Здійснення централізованого  господарського обслуговування» використано кошти загального фонду в сумі 714 270,41 грн. або 98,1 % до уточненого плану.

          Заробітна плата з нарахуваннями виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу, що в сумі складає 592 778,18 грн. або 98,6 % до уточненого розпису.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році видатки використано на 99,7 % до уточненого плану, що в сумі складає 3 977,89 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. відсутня.

По КТПКВКМБ 070808 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» виконано видатки в сумі            12 670 грн. для виплати одноразової допомоги 7 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2017 році виповнилося 18 років.

                                          Охорона здоров’я

На утримання установ та закладів охорони здоров”я в 2017 році використано по загальному фонду 29 331 293,75 грн., що становить 97,7 відсотків до  затверджених бюджетних призначень. Використання коштів в розрізі  класифікації видатків наступне :

КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  - 18 325 072,48 грн. або 96,9 відсотків до уточненого плану ;

КТПКВКМБ 2180 «Первинна медична допомога населенню» -         10 541 907,22 грн. або 99,4 відсотка до уточненого плану;

КТПКВКМБ 2214 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» - 243 020,59 грн. або 93,9 відсотка до уточненого плану.

КТПКВКМБ 2220 „Інші заходи по охороні здоров'я» - 221 293,46 грн. або 89,3 відсотка до уточненого плану.

Заробітна плата з нарахуваннями нарахована згідно чинного законодавства та виплачена працівникам медичних установ в повному обсязі в сумі 24 229 946,88 грн. , що становить 98,8 відсотка до уточненого плану.

На придбання  медикаментів:

 по КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  використано по загальному фонду  кошти в сумі  257 308,21 грн., що становить 99,9 відсотка до плану. Середня фактична вартість одного ліжко-дня за 2017 рік  становить   5,89 грн. при плані 7,1 грн. ( фактична кількість ліжко-днів в звітному періоді складає  43 280 ліжко-днів ).

по КТПКВКМБ 2180 «Первинна медична допомога населенню» видатки на первинну медичну допомогу  по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах   у звітному періоді освоєно в сумі 401 859,98  грн., що становить            98,8 відсотка до плану. Використання медикаментів на 1 жителя прикріпленого населення по фельдшерсько-акушерських пунктах складає в середньому 19,78 грн. по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини – 12,88 грн.  

На придбання продуктів харчування   по загальному фонду передбачено видатки  в сумі 270 200 грн. з розрахунку 7,50 гривень  на один ліжко-день ( 40 992 ліжко-дні),  фактично цей показник склав 8,09  гривень  ( 43 280 ліжко-днів). Вказані видатки освоєно на 100 відсотків до річних уточнених призначень.

          По КЕКВ 2730 „Інші поточні трансферти населенню” Білогірською центральною районною лікарнею  використано бюджетні кошти в сумі  133 747,18  грн. або 100 % до уточненого плану. Із вказаної суми видатків на оплату безкоштовних рецептів пільговій категорії населення  використано 106 453,59 грн. (надано пільгових медикаментів                     169 особам), пільгове зубопротезування – 27 293,59 гривень ( зубопротезування здійснено 26 особам).

          Центром первинної медико-санітарної допомоги по вказаному КЕКВ  на оплату безкоштовних рецептів пільговій категорії населення використано кошти в сумі             486 079,38 грн., що становить 93,8 %. Із вказаної суми 416 162,70 грн. – це державні цільові кошти на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за державною Урядовою програмою «Доступні ліки». В 2017 році за цією програмою виписано             12378 рецептів на відшкодування вартості лікарських засобів, та 9155 рецептів, за якими здійснено часткове відшкодування лікарських засобів.

В звітному періоді медичними  закладами охорони здоров'я району спожито енергоносіїв та комунальних послуг на суму 2 088 985,54  гривень або 79,3 відсотків до плану, в тому числі водопостачання та водовідведення  - 3174,73 гривень, електроенергії  - 510 186,37 гривень, природного газу – 1 505 626,55  гривень, твердого палива –           69 997,89 гривень.

КТПКВКМБ 2214 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» в загальному виконано видатки на суму - 243 020,59 грн,, з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 178 800 грн, власних надходжень районного бюджету – 64 220,59 грн. В Білогірській центральній районній лікарні на обліку перебуває 103 хворих на цукровий та нецукровий діабет  які потребують лікування. 

КТПКВКМБ 2220 „Інші заходи по охороні здоров'я»    виконано видатки в  сумі -           221 293,46 грн  на виконання районної програми надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю на 2016-2018 роки. Рівень виконання зазначених видатків  становить 89,3 %. Із вказаної суми 35 523,97 грн. використано на забезпечення 6 хворих неврологічного профілю медикаментами (по пільгових рецептах), 78 582,39 грн. – надання матеріальної допомоги на лікування в зв'язку з проходженням процедури гемодіалізу самостійно в м. Хмельницькому  та  107 187,10 грн. – транспортування 3 хворих на процедуру гемодіалізу в м. Хмельницький.

По спеціальному фонду бюджету  проведено видатки в сумі 2 176 862,23 грн. , з них на заробітну плату з нарахуваннями 63 046,18 грн., придбання медикаментів –                 16 856,00 гривень, продуктів харчування – 51 582,00 грн.,  медикаменти – 46 273,25 грн., капітальні видатки – 1 810 827,16  гривень. 

Капітальні видатки по закладах охорони здоров”я освоєно в сумі  1 810 827,16 грн., що становить 87,5 відсотків до уточнених кошторисних призначень, з них за рахунок: субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціального-економічного розвитку окремих територій – 995 415,52 грн., іншої субвенції із сільського бюджету – 4 500,00 грн.,  коштів переданих із загального фонду районного бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)  - 792 415,64 грн. та спонсорської допомоги – 18 496,00 грн.

Кредиторська заборгованість  по загальному   фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

 По спеціальному фонду на звітну дату кредиторська заборгованість складає                91 706 грн. за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти установам» по Білогірському районному центру первинної медико-санітарної допомоги по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту по вул. Садова, 3 в с. Денисівка Білогірського району Хмельницької області».

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на  01.01.2018 року  відсутня.          

Соціальний захист і соціальне забезпечення

За КТПКВКМБ 3030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян » використано в звітному періоді 314 497  грн. або 89,6%. З них на:

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку (КТПКВКМБ 3034) на  програму " Турбота" по Білогірському районі на 2014-2018 роки – 97 116 грн, що становить 89,5 відсотків до призначень;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (КТПКВКМБ 3035) на програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у Білогірському районі на 2017-2019 роки – 195 306 грн.;

компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (КТПКВКМБ 3037) на програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у Білогірському районі на 2017-2019 роки – 22 075 грн..

За КТПКВКМБ 3104 «Забезпечення  соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»   по загальному фонду бюджету виконано видатки в сумі 4 249 458,53 грн. або 99,0 відсотків до уточненого плану, в тому числі:  по загальному - 4 065 413,79 грн. або            99,9 відсотків; по спеціальному – 184 044,74 грн. або 96,2 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному та спеціальному фондах освоєно в сумі 4 010 663,64 грн. або 99,5 відсотків до плану на звітний період. Заробітна плата в звітному періоді виплачена в повному обсязі відповідно до затверджених штатних розписів та фактичного відпрацьованого робочого часу.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг освоєно в сумі  86 722,33 грн., в тому числі теплопостачання – 54 822,37 грн., водопостачання та водовідведення  - 3 381,72 грн., електроенергії  - 22 451,87 грн. ,  природного газу –              6066,37 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

                          Дебіторська   заборгованість       по          загальному  фонду   станом на 01.01.2018 року                                                 

               становить – 861,66 грн.   ( завдаток   за    останні       місяці   оренди приміщення  згідно    п.9           

               додаткового  договору від 18.08.2016 року).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.                           

За КТПКВКМБ 3105 «Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам» видатки освоєно по загальному фонду  в сумі 571 068,80 грн., що складає  99,7  відсотків до плану.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі  443 423,16 грн. або              99,9 відсотків  до планових асигнувань. Заробітна плата працівникам центру виплачена в повному обсязі відповідно до штатного розпису та фактично відпрацьованого часу.

На продукти харчування центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів  „ Промінь надії освоєно кошти по загальному фонду в сумі  2400,00 грн. В центрі організовано надання одноразового харчування дітям-інвалідам.

 Видатки на оплату спожитих енергоносіїв профінансовано в сумі 43 714,38 грн.,  що становить 99,8 відсотка до планових призначень. Зокрема, на електроенергію використано 3 897,50 грн., природний газ – 39 816,88 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Видатки по спеціальному фонду за звітний період становлять 16 030,00 грн. за рахунок  інших джерел власних надходжень. Вказані видатки використані на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

      Кредиторська заборгованість та дебіторська  заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня. 

За КТПКВКМБ 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» освоєно кошти в сумі 15000,00  грн. на виконання  Районної програми соціального  та  правового  захисту  дітей «Діти   Білогірщини»  на  2017-2021  роки. Рівень виконання видатків ставить 100 відсотків до плану. Проведено акції «Готуємо дітей до школи» -             3000 грн.         ( 21 дитина), до дня Святого Миколая та новорічних свят -  3200 грн.                   ( 47 дітей), організація та проведення зустрічей учнів старших класів Вільшаницьької та Денисівської ЗОШ І-ІІ ступенів з працівниками ССД, прокуратури та поліції – 2230,05 грн.          ( 30 дітей). Крім того проведено обстеження сімей, що потрапили в складні життєві обставини, сімей, які виховують підопічних, прийомних дітей, проводилося влаштування малолітніх дітей в заклади охорони здоров’я, які проживають на території району –             6569,95 грн.

 

За КТПКВКМБ 3131 «Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» рівень виконання видатків становить 100 відсотків або видатки освоєно в сумі         255 024,10 грн.

Заробітна плата працівникам бюджетної установи  виплачена в повному обсязі відповідно до штатних розписів та фактично відпрацьованого часу в сумі 249 301,10 грн., що становить 100 відсотків до планових  призначень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 2 525,00 грн., що становить 100 відсотків до планових призначень, зокрема,  на електроенергію –  790,00 грн. та відшкодування за тверде паливо – 1735,00 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.     

            Дебіторська  заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на звітну дату відсутня.     

За КТПКВКМБ 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» видатки проведено в сумі 37500,00 грн. на виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей Білогірського району на період  2014 - 2018 року. Рівень освоєння коштів 100 відсотків до уточнених асигнувань з врахуванням змін.

         Вказані видатки використано на придбання путівок для оздоровлення дітей в таборах санаторного типу: придбано 14 путівок (середня вартість за одну путівку складає 2678 грн.).

За КТПКВКМБ 3181 «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» проведено видатки в сумі 16 670,98 грн., що становить 80,7 відсотка до планових призначень (середньомісячна кількість одержувачів зазначених виплат  - 7 осіб) .

За КТПКВКМБ 3202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» виконано видатки в сумі 71 293,55 грн. на фінансову підтримку районної ради ветеранів. Рівень виконання зазначених видатків до планових призначень складає  100 відсотків.

Вказані видатки використано на заробітну плату з нарахуваннями – 64 896,00 грн, оплату енергоносіїв – 288,00 грн, інше утримання -  6109,55грн.   

За КТПКВКМБ 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» по районному бюджету на виконання програм  використано  181 200 грн. або 100 відсотків до планових призначень. Із вказаної суми на   Програму «Турбота» по Білогірському району на            2014-2018 роки використано   88 200 грн., з них: надання матеріальної допомоги на лікування соціально незахищеним верствам населення – 63 420 грн., надання матеріальної допомоги до Дня партизанської слави – 1 500 грн., надання матеріальної допомоги до Міжнародного дня глухих – 3 750 грн., до дня білої тростинки – 3 750 грн., до дня  інваліда – 4 000грн.; на подарункові набори до дня Перемоги 9 травня – 4 000 грн.,  подарункові набори до дня похилого віку – 4000 грн., подарункові набори до дня      інваліда – 3000 грн. На виконання  районної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей  -  мешканців Білогірського району на період 2017 року використано 93 000 грн., на виплату матеріальної допомоги                     15 учасникам антитерористичної операції.               

           Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

Інші субвенції з обласного бюджету

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету по загальному фонду, яку передбачено на 2017 рік в обсязі 33 563,00 грн., використано видатки в сумі 33 092,43 грн.. або  98,6 відсотків до плану.

За КТПКВКМБ 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» касові видатки проведено в  сумі  5 822,33 грн.           У 2017 році проведено безплатне зубопротезування 3 особи – 1881,69 грн., безплатні медикаменти 9 осіб  - 3940,64 грн. 

Невикористані кошти в зв’язку із невиявленою потребою в сумі   440,67 грн. повернуто до  обласного  бюджету.

За КТПКВКМБ 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни» використано бюджетні кошти в сумі 14 100,00 грн., що становить 100 відсотків до планових призначень. За вказані кошти здійснено 10 поховань учасників бойових дій, середній розмір одного поховання становить 1410,00 гривень.

За КТПКВКМБ 3182 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»   використано в звітному періоді кошти в сумі 13 170,10 грн. У 2017 році кількість одержувачів склала 15 осіб на грошові  компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів  24 особи - на транспортне обслуговування. Невикористані кошти в сумі  29,90 грн. повернуто до  обласного  бюджету.   

Культура і мистецтво

           На утримання закладів та установ культури району за 2017 рік використано бюджетні кошти по загальному фонду в сумі 6 334 503 грн. або 95,0 % до розпису на звітний період. По спеціальному фонду бюджету виконання становить в сумі 683 725 грн. або 95,5 % до кошторисних призначень з врахуванням змін.

По КТПКВКМБ 4060 «Бібліотеки» видатки по загальному фонду за звітний період виконано на  97,8 % , що в сумі складає 2 462 137,22 грн.

 Нарахування і виплата заробітної плати проводилась по загальному фонду відповідно до діючого законодавства. Із загальної суми видатків  на заробітну плату з нарахуваннями використано кошти в сумі  2 171 954,27 грн.  або 99,8 % до уточненого плану.

Видатки по загальному фонду на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг освоєно на 79,0 %, що становить 189 491,58 грн., з них на теплопостачання – 178 174,16 грн., водопостачання та водовідведення  - 2 318,65 грн., електроенергії – 8 998,77 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Видатки спеціального фонду виконано на 99,9 відсотки, що в сумі складають             272 848,63 грн. в тому числі за рахунок надходження платних послуг – 16 785,64 грн., інші джерела власних надходжень – 222 156,99 грн. та за рахунок інших надходжень –                33 906 грн.

Капітальні видатки складають – 241 313,29 грн. або 100 % до кошторисних призначень з урахуванням змін.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2018 року відсутня.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 року по загальному фонду складає            4 950,12  грн. ( передплата періодичних видань).

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду відсутня.

По КТПКВКМБ 4070 «Музеї і виставки» видатки загального фонду за звітний період складають – 351 813,46 грн. або 100 % до уточненого розпису. По спеціальному фонду видатки виконано на 38,6 %, що в сумі складає – 578,50 грн. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями використано в сумі 229 797,09 грн. або 100 % до уточненого плану. Нарахування і виплата заробітної плати проводилась по загальному фонду відповідно до діючого законодавства.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг складають             110160 грн. (або 100 % до уточненого плану), в тому числі теплопостачання – 108 460 грн., водопостачання та водовідведення  - 800,00 грн., електроенергії  - 900 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.                 

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду  станом на 01.01.2018 року відсутня.

По КТПКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» видатки загального фонду виконано в сумі  1 514 234 грн. або 96,8 % до плану на звітний період.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду використано кошти в сумі 1 032 003 грн. або 100 % до уточненого плану. Нарахування і виплата заробітної плати проводилась відповідно до діючого законодавства.

В звітному періоді по загальному фонду спожито енергоносіїв та комунальних послуг на суму 469 685 грн., або 90,9 %, в т.ч. на: оплату теплопостачання – 449 741 грн., водопостачання та водовідведення –  2 766 грн., електроенергії – 17 178 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

        По спеціальному фонду видатки виконано на 81,9 %, що в сумі складає –         100 450 грн. Видатки спеціального фонду використано на: заробітну плату з нарахуваннями –              43 611 грн., інші поточні видатки – 56 839 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2018 року відсутня.

По КТПКВКМБ 4100 «Школи естетичного виховання дітей» видатки по загальному фонду за звітний період складають 2 006 318,87 грн. або 98,4 відсотків.

Заробітна плата з нарахуваннями використана в сумі 1 831 063,03 грн.,  що становить 99,8 % до уточненого плану. Заробітна плата виплачена відповідно до діючого законодавства, затверджених штатних розписів та фактично відпрацьованого  робочого часу.

На оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг видатки освоєно на                    85,9 відсотків, що становить 166 592,75 грн. в тому числі: теплопостачання –              149 448,80 грн., водопостачання та водовідведення – 982,41 грн., електроенергії  -             16 161,54 грн. Розрахунки за енергоносії проведено в повному обсязі відповідно до фактичного споживання.

         Видатки спеціального фонду виконано на 97,2 %, що в сумі складає 309 848,23 грн. Кошти спецфонду використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями –            99 376,58 грн., інші поточні видатки – 102 671,65 грн., капітальні видатки – 107 800 грн., з них за рахунок субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціального-економічного розвитку окремих територій – 100 000,00 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2018року відсутня.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 року по загальному та спеціальному фондах відсутня .

Фізична культура і спорт

За КТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» видатки загального фонду проведені відповідно до розпису з урахуванням змін і складають в сумі  599 194,70 грн. по загальному фонду  або   97,6 відсотків до плану та 20 000,00 грн. по спеціальному фонду або 100 відсотків до плану. 

Заробітна плата з нарахуваннями нарахована та виплачена відповідно до діючого законодавства в повному обсязі, що в сумі складає 497 720,95 грн. або 97,8 відсотка до уточненого плану на звітний період.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду освоєно на 88,7 відсотків та в сумі складає 22 869,86 грн.. в тому числі на: теплопостачання – 536,40 грн., водопостачання та водовідведення – 3 164,06 грн., оплату електроенергії – 19 169,40 грн.

Видатки спеціального фонду виконано на 100 %, що в сумі складає 20 000,00 грн. за рахунок коштів переданих із загального фонду районного бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку). Кошти спеціального фонду використано на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення та опалювальної системи ДЮСШ.  

Кредиторська та дебіторська  заборгованість  по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

                                            Будівництво

За КТПКВКМБ 6300 «Будівництво» касові видатки проведено в сумі 2 180 382 грн., що становить 93,1  відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін  в тому числі:

         -  на реконструкцію та реставрацію інших об`єктів з врахуванням передачі коштів одержувачам – 1 327 382 грн.;

         -  на капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів (з врахуванням передачі коштів одержувачам ) – 853 000 грн.;

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року становить 66 718 грн.

Транспорт, дорожнє господарство

За КТПКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»  по загальному фонду проведено касові видатки в сумі 719 450,00 грн, з них :

поточний ремонт автомобільної дороги  загального користування  державного значення Білогір’я–Р-26 км 0+300- км 1+050 – 89 000,00 грн;

поточний ремонт автомобільної дороги  загального користування  державного значення Білогір’я–Р-26 км 1+300- км 6+600 – 131 450,00 грн;

поточний ремонт автомобільної дороги  загального користування  місцевого значення (Білогір’я–Р-26)-( Білогір’я-Плужне) через Тростянку км  6+600-км 8+200 – 100 000,00 грн;

поточний ремонт автомобільної дороги  загального користування  місцевого значення (Білогір’я–Р-26)-( Білогір’я-Плужне) через Тростянку км  8+505-км 9+105 – 199 000,00 грн;

співфінансування дороги державного значення Р-32 Кременець-Біла Церква-Ржичів (окремими ділянками)  -  200 000,00 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на  01.01.2018 року відсутня.

Запобігання та ліквідація

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

За КТПКВКМБ 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» проведено видатки по загальному фонду  в сумі  51 999,90 грн. на виконання Комплексної програми запобігання  та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Білогірському районі Хмельницької області на   2015-2019 роки (поповнення матеріального резерву для ліквідації  та запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха). Рівень виконання зазначених видатків складає 100 відсотків.

За КТПКВКМБ 7820  «Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» видатки загального фонду виконано на          100 %, що в сумі складає 32 800 грн., з них: за рахунок власних коштів районного бюджету – 3000 грн. та 29 800 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Видатки проведено на поточний ремонт системи зв’язку в с.Коритне, с.Вікнини, с.Йосипівці, с.Переросле, с.Шимківці 30-ти кілометрової зони спостереження Хмельницької АЕС Білогірського району Хмельницької області.

Резервний фонд

         Рішенням  сесії районної ради затверджено обсяг резервного фонду в сумі 50 000 грн.  Касові видатки на протязі звітного року за рахунок резервного фонду не проводились.

Інші видатки

   За КТПКВКМБ 8600 «Інші видатки» використано в звітному періоді по загальному фонду – 345 738 грн.

          Із загальної суми видатків на фінансування Програми діяльності Білогірського районного трудового архіву на 2016-2020 роки використано  225 738 грн., на  районну програму «Депутатський фонд» на 2016-2017 роки - 120 000 грн. на надання матеріальної допомоги для лікування  та вирішення соціально-побутових проблем 37 громадянам   Білогірського району.

По спеціальному фонду видатки проведено в сумі 37 894 грн. за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

          Кредиторська та дебіторська  заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.

       Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

  За КТПКВКМБ 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку» районним бюджетом на виконання районних програм використано 132 700 грн., з них на: забезпечення заходів щодо проведення призову на строкову військову службу, військової служби за контрактом та по підготовці до чергової хвилі мобілізації військовозобов'язаних у Білогірському районі на 2017-2019 роки – 30 000 грн.; комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території обслуговування Білогірського ВП Теофіпольського ВП ГУНП в Хмельницькій області на 2016-2020 роки – 30 000 грн.; комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру у Білогірському районі на 2015-2019 роки –  40 000 грн.; районну програму щодо організаційного забезпечення діяльності управління соціального захисту населення Білогірської районної державної адміністрації на 2017 – 2019 роки – 32700 грн.

Інші додаткові дотації

  За КТПКВКМБ 8700 «Інші додаткові дотації» проведено касові видатки на суму  354 230 грн. або 100% до плану. Міжбюджетні трансферти перераховано Ямпільській селищній раді – 200 053,00 грн., В.Боровицькій сільській раді – 53 265,00 грн, Залузькій сільській раді – 77 902,00 грн., М.Боровицькій сільській раді – 23 010,00 грн. з метою покриття дефіциту в коштах з оплати праці з нарахуваннями працівників галузей «Освіта» та «Культура».

Інші субвенції

      За КТПКВКМБ 8800 «Інші субвенції» з районного бюджету проведено касові видатки на суму 12 234 714 грн.

       По загальному фонду з районного бюджету перераховано сільським та селищним радам   11 934 714 грн.  на утримання дошкільних закладів освіти, навчально-виховних комплексів та клубних закладів, місцевої пожежної команди Перерослівської сільської ради. По спеціальному фонду з районного бюджету перераховано 300 000 грн. Хорошівському сільському бюджету за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету.            

ІІІ. Фінансування

            Станом на 01.01.2018 року залишки коштів по загальному фонду   становили - 3 575 774,83 грн. (з них у банку «Україна» - 34 125,43 грн., на єдиному казначейському рахунку – 3 541 649,40 грн.).

          По спеціальному фонду на кінець звітного періоду утворились залишки на рахунках розпорядників коштів – 785 964,17 грн. 

Протягом 2017 року Білогірський районний бюджет скористався коштами єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму  2 851 625 грн.

          Станом на 01.01.2018 року короткотермінові позички повернуто в повному обсязі.

ІV. КРЕДИТУВАННЯ

За КТПКВКМБ 8106 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» по загальному фонду на виконання  програм підтримки індивідуального житлового будівництва  «Власний дім» в Білогірському районі на  2016-2020 роки надано державний пільговий  кредит  індивідуальним сільським забудовникам в сумі 20 000 грн. По спеціальному фонду за рахунок повернення кредитів індивідуальними сільськими забудовниками ( КТПКВКМБ 8107 ) надано 5 000 грн. з районного бюджету. Кредиторська заборгованість з вказаних видатків складає на 01.01.2018 року 185 000 грн.

За КТПКВКМБ 8104 «Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» повернуто кредит на суму 2 459,45 грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018р. за КТПКВКМБ 8091 «Надання бюджетних позичок суб’єктам підприємницької діяльності»  становить 3 677,02 грн. Вказану заборгованість не погашено в зв’язку з тим, що                  ТОВ «Залужжя»  визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, є рішення суду про стягнення наявного боргу в примусовому порядку, накази на виконання направлені у виконавчу службу.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. за КТПКВКМБ 8103 «Надання бюджетних позичок суб’єктам підприємницької діяльності»  становить 3 623,57 грн.

V. Міжбюджетні трансферти

Субвенції соціального характеру

Станом на 1 січня 2018 року фактично отримано субвенцій соціального характеру з державного бюджету по загальному  фону місцевого бюджету в сумі 122 882 109,18 грн. Зазначений обсяг субвенцій повністю перераховано головному розпоряднику коштів - управлінню соціального захисту населення. Рівень виконання до планових призначень на звітний період з урахуванням змін становить  99,2 відсотків.

По видах субвенцій виконання наступне:

на надання пільг та житлових субсидій, населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот профінансовано в сумі 76 602 298,80 грн. або 100 % до плану.      

           Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 26890352,95 грн., в тому числі по електроенергії – 745 680,91 грн. , природному газу – 25 886 260,51 грн., водопостачанню та водовідведенню – 238 762,79 грн. , інших ЖКП – 19648,74 грн.

Зазначена кредиторська заборгованість по даному виду  субвенції виникла у зв’язку із не повним фінансуванням із державного бюджету у 2017 році.

на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу профінансовано в сумі 2 636 170,61 грн. або 100% до плану.

 Кредиторська заборгованість по даному виду субвенцій на 1 січня 2018 року становить  405 788,41 грн., в тому числі :  по пільгах ветеранам війни і праці –                67342,26 грн. (ветеранам війни та праці та реабілітованим -25075,56 грн., чорнобильцям – 2241,35 грн., за професійною ознакою – 26132,40 грн. , багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям – 13892,95 грн.);  по субсидіях  -             338446,15 грн.

Кредиторська заборгованість по даному виду  субвенції виникла у зв’язку із не повним фінансуванням із державного бюджету у 2017 році.

на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям освоєно кошти в сумі   42 796 848,13  грн. або 97,8% відсотків до уточнених призначень на звітний період. Кошти в сумі 100,00 грн. повернуто до державного бюджету в зв’язку з поверненням коштів одержувачем допомог в останні дні грудня.

Кредиторської заборгованості по даному виду субвенцій на кінець звітного періоду не допущено.

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» фактично освоєно бюджетні кошти в звітному періоді  846791,64 грн. або 99,9 % до плану.

Кредиторської заборгованості по даному виду субвенцій на кінець звітного періоду не допущено.

Субвенції капітального характеру

Станом на 01.01.2018 року надійшло субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам :

на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 398 160 грн., з них: державний бюджет – 297 300 грн., обласний бюджет 100 860 грн. Рівень використання коштів субвенції складає 100 відсотків.

на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій  в сумі 2 997300 грн, в тому числі: по загальному фонду -  2 327 300,00 грн, по спеціальному фонду – 670 000 грн.   Касові видатки по спеціальному фонду проведено в сумі           2 795 203,26 грн. або 93,3 відсотків до річного плану. Невикористані кошти в сумі           202 096,74 грн. акумулюються на субвенційних котлових рахунках місцевих бюджетів, а саме: на рахунках сільських, селищних рад – 37 000,66 грн., на рахунках районного бюджету – 165 096,08 грн. В розрізі фондів залишки коштів наступні: загальний фонд – 56 448,10 грн., спеціальний фонд  - 145 648,64 грн.

          Іншої субвенції  з обласного бюджету по спеціальному фонду надійшло в звітному періоді 300 000 грн. Зазначені кошти спрямовано Хорошівському сільському бюджету   на об’єкт «Реконструкцію вуличного водогону в с.Хорошів Білогірського району Хмельницької області». Рівень використання коштів субвенції складає 100 відсотків.

 

 Начальник управління фінансів                                                 О.Репецька

 

ПРИМІТКА: Публічне представлення інформації про виконання районного бюджету за 2017 рік відбудеться 16.03.2018 року.

 

 

 

 

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 2450
Дата публікації: 10:02 26.02.2018