Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади
Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Поділитися новиною:

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Посади категорії «Б» - начальника бюджетного відділу управління фінансів Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника  управління фінансів Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області

від 11.04.2018 №23-о

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «Б» - начальника бюджетного відділу  управління фінансів Білогірської районної державної адміністрації  Хмельницької області

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

1.Складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд керівництву.

2.Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району.

3.Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

4.Здійснення загальної організації та управління виконанням видаткової частини районного бюджету; координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5.Прийняття  участі у розробленнi балансу фiнансових ресурсiв району, аналiз соцiально-економiчних показників розвитку району та врахування їх пiд час складання районного бюджету.

6.Розроблення iнструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв. Узгодження її з керівництвом та доведення до головних розпорядникiв бюджетних коштiв.

7.Проведення на будь-якому етапi складання i розгляду проекту районного бюджету аналiзу бюджетного запиту, поданого Білогірською центральною районною лікарнею, Центром первинної медико-санітарної допомоги, щодо його вiдповiдностi метi, прiоритетностi, а також дiєвостi та ефективностi використання бюджетних коштiв.

8.Організація роботи, пов'язаної iз складанням видаткової частини проекту районного бюджету.

9.Складення розпису видаткiв районного бюджету, забезпечення фiнансування заходiв, передбачених районним бюджетом; у встановленому порядку підготовка  пропозицiй щодо внесення змiн до розпису у межах рiчних бюджетних призначень.

10.Забезпечення протягом бюджетного перiоду вiдповiдності розпису мiсцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

11.Організація  виконання видаткової частини районного бюджету. Разом iз iншими структурними пiдроздiлами управління, райдержадміністрації, виконавчими органами сiльських, селищних рад вжиття заходiв щодо ефективного витрачання бюджетних коштiв.

12.Проведення моніторингу змін, що  вносяться до районного бюджету.

13.Здійснення експертизи  правильності складання i затвердження кошторисiв, планів асигнувань та штатних розписів  Білогірською центральною районною лікарнею, Центром первинної медико - санітарної допомоги, Денисівською, Довгалівською, Залузькою, Йосиповецькою, Коритненською, Квітневською сільськими радами.

14.Розгляд у межах своєї компетенцiї звернення громадян пiдприємств, установ i органiзацiй.

15.Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

16.Виконання доручень керівництва управління фінансів райдержадміністрації.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад - 5300 грн., надбавка за ранг відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”; надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)копію паспорта громадянина України;

2)письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади,  до якої додається резюме у довільній формі;

3)письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

   4)копію (копії) документа (документів) про освіту;

 5)оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою ( у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАСД подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

   6)заповнена особова картка встановленого зразка;

7)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заяви, зазначенні у підпунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно.

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається електронний цифровий підпис кандидата.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення  конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Вул.Шевченка, 46, смт. Білогір’я, Білогірський р-н, Хмельницька обл.,Управління фінансів                     (3-й поверх) об 10:00 год. 07 травня 2018 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

    Боднарчук Інна Михайлівна,

   (03841) 2 15 45; (03841) 2 14 58;

    blg_finupr_07@ukr.net 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступеня не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

   вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

2.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси;

3) вміння працювати при багатозадачності

3.

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) відкритість

4.

Впровадження змін

1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін

5.

Управління організацією роботи та персоналом

організація і контроль роботи;

вміння працювати в команді та керувати командою;

вміння розв’язання конфліктів

6.

Особисті компетенції

дисципліна і системність;

незалежність та ініціативність;

вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 Знання законодавства

Знання:

1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане  із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1) Бюджетний кодекс України;

2) Закон України “Про доступ до публічної інформації”;

3) Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  28.02.2002 №228;

4) Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від  14.01.2011 №11;

5)Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкція  щодо застосування класифікації кредитування бюджету , затверджені наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 №333.

 6) Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів,  затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938

 

 

 

 

 

 

Начальник управління фінансів                                                   О.Репецька

Приєднані документи:

Наказ від 11.04.2018
Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/2267 | Переглядів: 50Дата публікації: 09:50 13.04.2018