Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Інформація про підсумки роботи районної державної адміністрації та виконкомів селищних, сільських рад з розгляду звернень громадян у 2017 році та завдання щодо підвищення її ефективності у 2018 році
Інформація про підсумки  роботи районної державної адміністрації  та виконкомів селищних, сільських рад з розгляду звернень  громадян у 2017 році та завдання щодо підвищення її ефективності у 2018 році

Поділитися новиною:

Інформація про підсумки роботи районної державної адміністрації та виконкомів селищних, сільських рад з розгляду звернень громадян у 2017 році та завдання щодо підвищення її ефективності у 2018 році

Відпо­відно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові за­ходи щодо забезпе­чення реалізації та гарантування конституційного права на звернен­ня до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у 2017 році районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району здійс­нено відповідні за­ходи щодо забезпечення реалізації громадянами конститу­ційного права на звер­нення, подальшого поліпшення та всебічного розгляду питань, які порушуються ними перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування.

У 2017 році  до районної державної адміністрації  та органів міс­це­вого самоврядування району  надійшло 4440 звернень, що на 437  більше, ніж у 2016 роц

                        У письмових зверненнях та на особистих прийомах порушено 4440 питань, серед яких переважають питання:

                              соціального захисту 1191 або 26,8%;

                            аграрної політики і земельних відносин          - 1161 або 26 %;

                              комунального та дорожнього

                              господарства                            - 244 або  5.5 %;

                            праці та заробітної плати      - 218 або 4,9 %;

                           

                              транспорту і зв'язку         - 143 або 3,2   %;

                               забезпечення законності – 100 або  2,3 %;  

 

житлової політики – 74 або   1,7  %;

                                      охорони здоров’я             - 58   або 1,3 %  ;

                            сім'ї, дітей, молоді         -56 або  1,3 %

                            освіти                             -  28 або  0.6   %;

                              екології та природних ресурсів – 19 або 0,4 %;

                              фінансів                       - 18 або  0,4 %;

                              територіального устрою          2 або 0,05     %

                              діяльності органів  виконавчоє влади – 1 або 0,02   %

                            інші                                           - 1127 або   25,4     %.

 

         У 2017 році надійшло 34 колективних звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району (у  2016-28).Через вищестоящі органи державної влади до райдержадміністрації надійшло 12     звернень, що на вдвічі більше, ніж у минулому році.

       Позитивно вирішено 75,5% звернень, надано роз’яснення -20,7%, відмовлено -  2,9%, інше-0,8%.Протягом  2017 року надійшло  1911   звернень (43%) від найменш со­ціально захищених категорій громадян, у тому числі:

інвалідів 1-111 групи  306 звернень або  6.8% ;

ветеранів праці 256 або  5.8%;

дітей війни  607 звернень або 13.7%   від загальної кількості звернень ;

інвалідів війни та учасників бойових дій – 355  звернень або 7.9% від загальної кількості звернень ;

членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 372 звернення або 8,4 % від загальної кількості звернень;

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи –15 звернень або 0,3%  від загальної кількості звернень.

За минулий рік в райдержадміністрації зареєстровано 308 звернень, що на 116 звернень  менше, ніж у 2016 році. На особистих та особистих виїзних прийомах поступило 135 звернень, що на 41більше, ніж за попередній рік. Надійшло поштою 173 звернення, в т.ч.  письмових 41 та 132 з обласного контактного центру.

Зареєстровано в райдержадміністрації 6 колективних звернень (у 2016 році –13), під якими підписалися 151 особа.

За звітний період до райдержадміністрації із заявами, скаргами та пропо­зиціями, з урахуванням колективних звернень, звернулося 459  осіб.

Через вищестоящі органи державної влади до райдержадміністрації надійшло  12 звернень, що на 6  більше, ніж у минулому році.  З Адміністрації Президента України надійшло одне звернення.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації прове­дено 41 особистий виїзний прийом громадян за місцем їх прожи­вання та роботи, прийнято 73 особи, на особистих прийомах у райдержадміністрації побувало 35 громадян.

У звітному періоді проведено 11 “гарячих” телефонних ліній “Запитай у влади” (звернулося 27 осіб) .

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян свідчить про те, що вирішення питань, піднятих у зверненнях громадян, потребує посиленої уваги з боку  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі й забезпечення правового інформування населення з найбільш актуальних питань.

Робота з розгляду звернень громадян щодо невідкладного реагування на їх обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги буде і надалі знаходитися на постій­ному контролі в райдержадміністрації.  

   

 

 

 

 

Начальник відділу документообігу,

контролю та роботи зі зверненнями громадян

апарату                                                                                        Д.Манд

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/2103 | Переглядів: 65Дата публікації: 15:44 02.02.2018