Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у квітні 2017 року
Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у квітні 2017 року

Поділитися новиною:

Стан довкілля Хмельницької області за результатами моніторингових спостережень у квітні 2017 року

Спостереження за станом атмосферного повітря проводилися Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології на двох стаціонарних постах в місті Хмельницькому. Протягом квітня 2017 року в місті Хмельницькому спостерігалось забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту та формальдегідом середньомісячні концентрації яких становили 1,5 ГДК та 1,2 ГДК відповідно (у 2016 році діоксиду азоту — 1,42 ГДК, формальдегіду – 1,5 ГДК). По іншим забруднюючим речовинам, за якими велись спостереження, перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі спостерігалось збільшення середньомісячних концентрацій діоксиду сірки та фенолу у 1,1 рази, а також зменшення середньомісячних концентрацій аміаку у 1,2 рази, діоксиду азоту у 1,1 рази, оксиду азоту у 1,3 рази, оксиду вуглецю у 1,1 рази, пилу у 1,4 рази, хлористого водню у 1,2 рази.

Хмельницьким обласним центром з гідрометеорології та Хмельницьким обласним управлінням водних ресурсів у звітному періоді 2017 року відбирались проби поверхневих вод річок Случ, Хомора та Дністер. Аналіз якості поверхневих вод суші здійснювався за басейновим принципом (басейни річок Дністер, Дніпро, Південний Буг).

Поверхневі води басейну р.Дніпро характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних сполук, азоту амонійного, хрому (6+), міді, фенолів та марганцю.

Показник БСК5, який характеризує наявність у воді нестійких органічних сполук, перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 1,9 рази (максимальне значення 2,0 ГДКрг, спостерігалося у воді р.Случ, нижче м.Старокостянтинів).

За середнім вмістом біогенних елементів спостерігались перевищення допустимих рівнів рибогосподарських нормативів азоту амонійного у 1,3 рази, що може бути пов’язано із забрудненням річки органічними речовинами (найбільше значення цього показника зафіксовано у воді р.Случ, вище м.Старокостянтинів, і становило 1,6 ГДКрг).

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,8 рази.

Вміст розчиненого кисню вище м.Старокостянтинів становив 12,73 мг/дм3, нижче міста — 12,22 мг/дм3 , при гранично допустимій концентрації не менше 4,0 мг/дм3.

Поверхневі води басейну р.Південний Буг характеризувалися підвищеним вмістом розчинених органічних сполук, азоту амонійного, заліза загального, нітритів, хрому (6+),  фенолів, марганцю та міді.

Значення показника БСК5 для водойм рибогосподарського призначення зафіксовано на позначці 2,1 ГДКрг (1 км нижче м.Хмельницький).

Вміст азоту амонійного в р.Південний Буг перевищував допустимі рівні рибогосподарських нормативів у 4,1 рази (найбільше значення цього показника зафіксовано 1 км нижче м.Хмельницький і становило 9,3 ГДКрг).

Вміст фенолів перевищував гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 2,3 рази, заліза загального у 1,8 рази, міді у 3,8 рази.

Середнє значення хрому (+6) перевищувало гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення у 4,1 рази.

У поверхневих водах басейну р.Південний Буг спостерігалось перевищення гранично допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення вмісту марганцю у 8,3 рази та нітритів у 4,8 рази.

Моніторинг радіаційного фону на території області забезпечувався щоденно обласним центром з гідрометеорології на постійних постах спостереження. За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної дози гама-випромінювання протягом звітного періоду не перевищувала допустимих рівнів.

За даними радіоекологічного моніторингу потужність експозиційної дози гама-випромінювання протягом квітня не перевищувала допустимих рівнів і становила 11-17 мкР/год.

 

За інформацією Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/1547 | Переглядів: 73Дата публікації: 14:22 30.05.2017