Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Інформація про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року
Інформація про виконання районного бюджету за  9 місяців  2016 року

Поділитися новиною:

Інформація про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року

Управління фінансів РДА інформує.

1.Виконання доходів районного бюджету

До загального та спеціального фондів районного бюджету за 9 місяців  2016 року без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 18651,9 тис.грн., що становить виконання 123,4% (+3534,7 тис.грн.) до планових призначень. Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 143,1 % (+5622,1 тис.грн.)

До загального фонду районного бюджету надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 16853,7 тис.грн.., що становить виконання 115,4% (+2249,4 тис.грн.) до обсягів, передбачених на звітний період.Темп росту до минулорічного періоду склав 152,0 % або 5766,0 тис. грн.. більше.

Основним бюджетоутворюючим джерелом є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 16 539,9 тис.грн. (60%), з виконанням на 115,3 відсотка (+2199,6  тис.грн.). Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 150,0 відсотка  (+5514,9 тис. грн.).

Податку на доходи фізичних осіб від надання в оренду земельних часток (паїв) населення (60%) надійшло 3531,2 тис.грн. або на 1374,9  тис. гривень більше проти аналогічного періоду минулого року .

До спеціального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло всього доходів 1798,1 тис.грн. з виконанням до планових призначень на 350,6% (+1285,3 тис.грн.).

                                  Аналіз надходження доходів до районного бюджету

тис.гривень

Код

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Фактично надійшло за 9 місяців 2015 року

Фактично надійшло за 9 місяців 2016 року

Відхи-лення, %

1

2

4

4

5

 

Всього доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них

11087,7

16853,7

152,0

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

11024,6

16539,5

150,0

 

Всього доходів спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів), з них

1942,0

1798,1

92,6

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1942,0

1798,1

92,6

40000000

Офіційні трансферти

77185,3

104229,3

135,0

 

Всього доходів районного бюджету

90215,0

122881,1

136,2

ІІ. Виконання видатків районного бюджету

Видатки районного бюджету  виконано за 9 місяців  2016 року  в сумі 117 895,8 тис.грн., що на 32 992,5 тис.грн. більше  від аналогічного показника 2015 року, в тому числі по загальному фонду районного бюджету – в сумі 113 894,2 тис.грн., що становить 137,9 %, та по спеціальному фонду – 4 001,6 тис.грн. або  169,9 % до показника 2015 року.

 Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали  42 684,7 тис.грн., що більше на 21,5 % до  показника 2015 року. Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами в звітному періоді склали  4 216,3 тис.грн., що на 16,5 % більше, ніж  у  2015 році.

Наявний фінансовий ресурс забезпечив загальну  позитивну тенденцію в частині фінансування видатків бюджету Білогірського району, а саме:

своєчасно виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ;

профінансувати видатки району на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;

профінансувати спожиті районними бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

видатки на придбання продуктів харчування та медикаментів;

інші видатки, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій;

профінансувати капітальні видатки з районного бюджету  в сумі 2 042,4 тис. грн..

Кошти з резервного фонду районного бюджету  за 9 місяців 2016 року не виділялись.

                             Аналіз виконання  видатків  районного бюджету

тис.грн.

Код

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Виконано за  9 місяців2015 року

Виконано за 9 місяців 2016 року

Від-хи-лен-ня, %

Виконано за  9 місяців 2015 року

Виконано за 9 місяців 2016 року

Від-хи-лен-ня, %

1

2

4

4

5

7

7

8

 

Всього видатків та кредитування, з них:

82544,5

113894,2

137,9

2358,8

4001,6

169,6

0100000

Державне управління

714,0

715,1

100,2

0,0

0,0

0,0

0700000

Освіта

28993,7

29544,0

101,9

1408,4

2313,4

164,3

0800000

Охорона здоров’я

12112,4

14416,0

119,0

463,8

983,5

212,0

0900000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

30309,2

57069,6

188,3

90,2

87,6

97,1

1000000

Житлово-комунальне господарство

0,0

0,00

0,0

69,8

0,0

0,0

1100000

Культура і мистецтво

2465,6

3074,8

124,7

157,5

105,2

66,9

1300000

Фізична культура і спорт

224,9

258,1

114,8

0,0

0,0

0,0

1500000

Будівництво

0,0

0,0

0,0

0,0

130,3

0,0

1700000

Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика

88,3

428,1

484,8

0,0

0,0

0,0

2100000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2500000

Видатки, не віднесені до основних груп

7636,4

8386,7

109,8

169,1

381,6

225,7

 

Web-адреса: bgadmin.gov.ua/news/id/1060 | Переглядів: 96Дата публікації: 14:55 17.11.2016