Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Робота зі зверненнями громадян | Робота зі зверненнями громадян | Звіти про підсумки роботи зі зверненнями громадян
Звіти про підсумки роботи зі зверненнями громадян

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки  роботи районної державної адміністрації  та виконкомів селищних, сільських рад з розгляду звернень  громадян у 2017 році та

завдання щодо підвищення її ефективності у 2018 році

 

       Відпо­відно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008  № 109/2008 “Про першочергові за­ходи щодо забезпе­чення реалізації та гарантування конституційного права на звернен­ня до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у 2017 році районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування  району  здійс­нено відповідні за­ходи щодо забезпечення реалізації громадянами конститу­ційного права на звер­нення, подальшого поліпшення та всебічного розгляду питань, які порушуються ними перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування.

У 2017 році  до районної державної адміністрації  та органів міс­це­вого самоврядування району  надійшло 4440 звернень, що на 437  більше, ніж у 2016 році.

                        У письмових зверненнях та на особистих прийомах порушено 4440 питань, серед яких переважають питання:

                              соціального захисту 1191 або 26,8%;

                            аграрної політики і земельних відносин          - 1161 або 26 %;

                              комунального та дорожнього

                              господарства                            - 244 або  5.5 %;

                            праці та заробітної плати      - 218 або 4,9 %;

                           

                              транспорту і зв'язку         - 143 або 3,2   %;

                               забезпечення законності – 100 або  2,3 %;  

 

житлової політики – 74 або   1,7  %;

                                      охорони здоров’я             - 58   або 1,3 %  ;

                            сім'ї, дітей, молоді         -56 або  1,3 %

                            освіти                             -  28 або  0.6   %;

                              екології та природних ресурсів – 19 або 0,4 %;

                              фінансів                       - 18 або  0,4 %;

                              територіального устрою          2 або 0,05     %

                              діяльності органів  виконавчоє влади – 1 або 0,02   %

                            інші                                           - 1127 або   25,4     %.

 

         У 2017 році надійшло 34 колективних звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району (у  2016-28).Через вищестоящі органи державної влади до райдержадміністрації надійшло 12     звернень, що на вдвічі більше, ніж у минулому році.

       Позитивно вирішено 75,5% звернень, надано роз’яснення -20,7%, відмовлено -  2,9%, інше-0,8%.Протягом  2017 року надійшло  1911   звернень (43%) від найменш со­ціально захищених категорій громадян, у тому числі:

інвалідів 1-111 групи  306 звернень або  6.8% ;

ветеранів праці 256 або  5.8%;

дітей війни  607 звернень або 13.7%   від загальної кількості звернень ;

інвалідів війни та учасників бойових дій – 355  звернень або 7.9% від загальної кількості звернень ;

членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 372 звернення або 8,4 % від загальної кількості звернень;

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи –15 звернень або 0,3%  від загальної кількості звернень.

За минулий рік в райдержадміністрації зареєстровано 308 звернень, що на 116 звернень  менше, ніж у 2016 році. На особистих та особистих виїзних прийомах поступило 135 звернень, що на 41більше, ніж за попередній рік. Надійшло поштою 173 звернення, в т.ч.  письмових 41 та 132 з обласного контактного центру.

Зареєстровано в райдержадміністрації 6 колективних звернень (у 2016 році –13), під якими підписалися 151 особа.

За звітний період до райдержадміністрації із заявами, скаргами та пропо­зиціями, з урахуванням колективних звернень, звернулося 459  осіб.

Через вищестоящі органи державної влади до райдержадміністрації надійшло  12 звернень, що на 6  більше, ніж у минулому році.  З Адміністрації Президента України надійшло одне звернення.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації прове­дено 41 особистий виїзний прийом громадян за місцем їх прожи­вання та роботи, прийнято 73 особи, на особистих прийомах у райдержадміністрації побувало 35 громадян.

У звітному періоді проведено 11 “гарячих” телефонних ліній “Запитай у влади” (звернулося 27 осіб) .

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян свідчить про те, що вирішення питань, піднятих у зверненнях громадян, потребує посиленої уваги з боку  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі й забезпечення правового інформування населення з найбільш актуальних питань.

 

Робота з розгляду звернень громадян щодо невідкладного реагування на їх обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги буде і надалі знаходитися на постій­ному контролі в райдержадміністрації.  

      До речі, найстаріший відомий лист-скарга був написаний до шумерського торговця міддю, майже 4000 років тому на глиняній табличці: «Ви продаєте мідні злитки поганої якості». Збереглася і відповідь: « Якщо хочете купити, то купуйте, якщо не хочете, йдіть геть!». 

 

 

 

 

Начальник відділу документообігу,

контролю та роботи зі зверненнями громадян

апарату                                                                                        Д.Манд

Інформація

про стан роботи із зверненнями громадян  у  Білогірській районній державній адміністрації за 9 місяців 2017 року

         На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами  та органами місцевого самоврядування  району проводиться робота з поліпшення стану розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, вирішення порушених у них питань, удосконалення форм роботи із зверненнями громадян. Вживаються заходи щодо розгляду звернень громадян з виїздом на місце та за участю заявників при розгляді з наданням можливості ознайомлення їх з матеріалами для недопущення  випадків безпідставної відмови, проявів халатності та формалізму у задоволенні законних вимог громадян.

    За 9 місяців 2017 року до районної державної адміністрації  надійшло 106 звернень громадян (за 9 міс. 2016 року – 113), в тому числі 26 письмових,  що на 8  менше, ніж за відповідний період  2016 року та    80 звернень поступило під час особистого та особистого виїзного прийому  громадян головою та заступниками голови  ( за 9 міс. 2016 року - 79).

        За 9 місяців 2017 року   поступило 5 колективних звернень, що на 7 менше минулорічного (12) , під якими підписалось  49 осіб. 10 звернень від жителів району надійшло до районної державної адміністрації від органів влади вищого рівня.

         З обласного контактного центру переадресовано до райдержадміністрації 94  звернення громадян, що на 95 менше, ніж за відповідний період минулого року(189). До цієї установи люди зверталися з питань призначення субсидії на житлово-комунальні послуги, соціальних допомог, виплати заробітної плати (61 або 65 % ), комунального і дорожнього господарства (7 або 7%) , транспорту і зв’язку(4 або 4%), інші  (22 або 24%).  Всі вони розглянуті в оперативному порядку, громадяни отримали вичерпні відповіді.

Всього за звітний період до районної державної адміністрації з заявами, скаргами та пропозиціями,  з урахуванням звернень з Хмельницького контактного центру та колективних звернень,  звернулося 239 громадян (за 9 міс. 2016 року -319 ).  

         Найбільш актуальними групами питань, що піднімають громадяни у письмових зверненнях та під час особистих зустрічей з керівництвом районної державної адміністрації держадміністрації  є питання  комунального і  дорожнього господарства (41      або     % ), соціального захисту ( 26   або  %), сільського господарства та землекористування (12   або   %), транспорту і зв’язку(4 або    % ), виховання та навчання дітей (3    або    %), інші (  8 або    %), екології та природних ресурсів (1 або   ), фінансів (4), забезпечення законності (1), житлової політики (1), праці і зарплати (2 або ), охорони здоров’я(3).                                             

           Із колективними  заявами зверталися жителі Білогірської селищної ради щодо будівництва і ремонту доріг, Ямпільської селищної ради щодо надання допомоги у ремонті дитячого дошкільного закладу,  громадяни с.Денисівка  щодо права землекористування учасників АТО, жителі с. В’язовець   про транспортне сполучення з райцентром, громадяни села Кащенці про випас для худоби.

         У звітному періоді проведено 33 виїзних прийомів громадян (звернулося 60 осіб), з них головою адміністрації 19( прийнято  21особу), заступниками 14 (прийнято 39 осіб). Проведено 9  «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади», на яку  звернулися  24 особи.

         У звітному періоді проведено 8 засідань постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.

          Робота з розгляду порушених у зверненнях питань, до органів виконавчої влади, підвищення відповідальності за негайне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги будуть і надалі знаходитись на постійному контролі в райдержадміністрації.

 

 

На виконання вимог Закону України « Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» райдержадміністрацією, її структурними підрозділами  та органами місцевого самоврядування  району проводиться робота з поліпшення стану розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, вирішення порушених у них питань, удосконалення форм роботи із зверненнями громадян. Вживаються заходи щодо розгляду звернень громадян з виїздом на місце та за участю заявників при розгляді з наданням можливості знайомити їх з матеріалами для недопущення випадків безпідставної відмови, проявів халатності та формалізму у задоволенні законних вимог громадян.

 

          Питання роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування  за підсумками 2016 року розглядалось на засіданні колегії районної державної адміністрації 26.01.2017 За результатами розгляду підписано відповідне розпорядження голови адміністрації   від 26.01.2017   №26/2017-р.

        

Узагальнені відомості про стан роботи із зверненнями громадян  за 2016 рік оприлюднені на веб-сайті районної державної адміністрації та в районній газеті «Життя і слово».

 

 

 У І кварталі 2017 року до районної державної адміністрації надійшло   72 звернення громадян, в тому числі 3 письмових та  32 звернення поступило під час особистого прийому   громадян та особистих виїзних прийомів головою, першим заступником голови  та заступником голови,  через  обласний  контактний центр від жителів району надійшло 37 звернень.

 

         За звітний період до райдержадміністрації з заявами, скаргами та пропозиціями,  з урахуванням колективних звернень, звернулося 81 особа.

 

У І кварталі 2017 року поступило 3 колективних звернення    під  якими підписались 9 осіб.

 

Із колективними   заявами звернулися жителі Білогірської селищної ради щодо будівництва  та експлуатації доріг району та жителі села  Дідківці щодо ремонту дитячого садочка.

 

 

 

 

  Найбільш актуальними групами питань, що піднімають громадяни у свої  зверненнях   є питання комунального і  дорожнього господарства 21 (або 29,1 %), соціального захисту 41 (або  56,9 %),  сільського господарства та землекористування 2  (або 2,77 %), зв’язку 2 (або 2,77     %),  законності 1 (або 1,38 %), торгівлі 1(або 1,38%) , виконання дітей 1 (або 1,38%), праці 2 (або 2,77%), інші 1 ( або  1,38 %).

 

Проведено 3 «гарячі» телефонні лінії «Запитай у влади», звернулося  11 осіб,  проведено два засідання постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян..        

       

Робота з розгляду порушених у зверненнях до органів виконавчої влади питань, підвищення відповідальності за негайне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги будуть і надалі знаходитись на постійному контролі в районній державній адміністрації.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки  роботи районної державної адміністрації  та виконкомів селищних, сільських рад з розгляду звернень  громадян у 2016 році

Відпо­відно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008  № 109/2008 “Про першочергові за­ходи щодо забезпе­чення реалізації та гарантування конституційного права на звернен­ня до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у 2016 році районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування  району  здійс­нено відповідні за­ходи щодо забезпечення реалізації громадянами конститу­ційного права на звер­нення, подальшого поліпшення та всебічного розгляду питань, які порушуються ними перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування.

У 2016 році  до районної державної адміністрації  та органів міс­це­вого самоврядування району  надійшло 4003 звернення, що на  13  більше, ніж у 2015 році.

                        У письмових зверненнях та на особистих прийомах порушено 4009 питань, серед яких переважають питання:

 соціального захисту - 1266 або 31.6  %;         аграрної політики і земельних відносин          - 1038 або 25,9  %;                                             

                            праці та заробітної плати      - 181 або  4,5 %;

                            комунального та дорожнього

господарства                            - 157 або 3,9 %;

транспорту і зв'язку  - 127 або 3, 2  %;

житлової політики – 104 або 2,6%;

 забезпечення законності – 92 або 2,3 %;                          

                                      охорони здоров’я             - 62   або  1,5 %  ;

                            сім'ї, дітей, молоді         -48 або 1,2 %

                            освіти                             -  19 або 0,5  %;

                               екології та природних ресурсів – 20 або  0,7%;

                               фінансів                       - 16 або  0,4 %;

                               діяльності органів  виконавчої влади – 5 або 0,1%:                                               інше - 860 або 21,5 %.

         У 2016 році надійшло 28 колективних звернень до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району (у  2015-21).Через вищестоящі органи державної влади до райдержадміністрації надійшло 6     звернень, що на вдвічі менше, ніж у минулому році.                                                       

З обласного контактного центру переадресовано 292 звернення, що склало 68,9 відсотків усіх звернень, які надійшли до райдержадміністрації, в основному з питань соціального захисту, які були вирішені в оперативному порядку. 

       Позитивно вирішено 59% звернень, надано роз’яснення -39%, відмовлено -  0,7%, інше-1,2%.

Протягом  2016 року надійшло  2094   звернень (52,3%) від найменш со­ціально захищених категорій громадян, у тому числі:

інвалідів 1-111 групи  221 звернення або  5,5% ;

ветеранів праці 588 або  14,7%;

дітей війни  573 звернень або 14,3%   від загальної кількості звернень ;

інвалідів війни та учасників бойових дій – 341  звернення або 8,5% від загальної кількості звернень ;

членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 353 звернень або 8,8 % від загальної кількості звернень;

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи –18 звернення або 0,4%  від загальної кількості звернень.

За минулий рік в райдержадміністрації зареєстровано 424 звернення, що на 133 звернення  більше, ніж у 2015 році. На особистих та особистих виїзних прийомах поступило 94 звернення, що на 22 менше, ніж за попередній рік. Надійшло поштою від громадян  330 звернень, в т.ч. 38 письмових та 292 з обласного контактного центру.

Зареєстровано в райдержадміністрації 13 колективних звернень (у 2015 році –11), під якими підписалися  321 особа.

За звітний період до райдержадміністрації із заявами, скаргами та пропо­зиціями, з урахуванням колективних звернень, звернулося  732 особи.

Через вищестоящі органи державної влади до райдержадміністрації надійшло  6 звернень, що на 8  менше, ніж у минулому році.  З Адміністрації Президента України та інших центральних органів звернення не надходили.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації прове­дено 33 особистих виїзних прийоми громадян за місцем їх прожи­вання та роботи, прийнято 71 особу, на особистих прийомах у райдержадміністрації побувало 23 громадян.

У звітному періоді проведено 10 “гарячих” телефонних ліній “Запитай у влади” (звернулося 29 осіб) .

Приєднані документи:

9 місяців 2016 року І півріччя 2016 року
Переглядів: 179
Дата публікації: 21:28 22.06.2016