Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Актуальні питання


Актуальні питання

Як припинити підприємницьку діяльність фізичній особі – підприємцю?

Процедура припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Законом передбачено, що державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження фізичної особи в межах відповідної області. Для закриття підприємницької діяльності фізичній особі, необхідно подати державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП. Заява має бути складена за формою 12, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5. Також підприємець пред’являє документ, який посвідчує особу (зокрема паспорт).Якщо документи подає уповноважена особа (представник), до них треба додати документ, що підтверджує його повноваження (нотаріально посвідчену копію). Документи у паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання. Державний реєстратор зобов’язаний внести відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань протягом 24 годин після надходження документів.
Зверніть увагу, що видача виписки або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця чинним законодавством не передбачена. Єдиним документом, який залишиться на руках у заявника, є опис про прийняття документів державним реєстратором. Фізична особа – підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.


МІН’ЮСТ ВНІС ЗМІНИ ДО ФОРМ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ

Міністерством юстиції України внесено зміни до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Про це йдеться в наказі від    15 липня 2017 року № 1924/5.
Зміни вносяться до форми 3 – Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та форми 11 – заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, щомістяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
У Формі 3 на першій сторінці змінюється блок”Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою), у скорочені строки”.
У Формі 11 змін зазнав блок”Проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у скорочені строки*”.
Змінені форми заяв на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та змін до відомостей про фізичну особу – підприємця почнуть застосовуватися через 10 днів з дня офіційного опублікування наказу № 1924/5, тобто з 25 липня 2017 року.
 

УРЯДОМ ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ДО КОРИСТУВАННЯ ВІДОМОСТЯМИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Документом передбачається механізм безпосереднього доступу державних реєстраторів до відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки. Тепер державний реєстратор речових прав отримуватиме в режимі реального часу відомості про земельну ділянку, у тому числі відомості про власників, користувачів земельної ділянки за кадастровим номером земельної ділянки. Рішення прийняте на реалізацію Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
З повним текстом документа можна ознайомитись за посиланням:http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250138422


Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

Рішення органів державної влади або органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або користування (постійне користування, оренду, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) можуть прийматися за відсутності державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав.
Під час проведення державної реєстрації права користування (постійне користування, оренда, користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) земельними ділянками державної чи комунальної власності, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі прав, державний реєстратор одночасно з проведенням такої реєстрації проводить також державну реєстрацію права власності на такі земельні ділянки без подання відповідної заяви органами, які згідно із статтею 122 Земельного кодексу України передають земельні ділянки у власність або у користування.
Державна реєстрація права власності на земельні ділянки державної чи комунальної власності проводиться з обов’язковим урахуванням пунктів 3 та 4 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”.


Особи, які звільняються від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно

Відповідно до частини восьмої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від сплати адміністративного збору звільняються:
1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;
2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
6) інваліди І та II груп;
7) Національний банк України;
8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

Як отримати інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців – це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними(крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних)та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.
Слід зазначити, що умови, підстави та процедура надання відомостей з Єдиного державного реєстру ви значена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який затверджений наказом Міністерства юстиції Українивід 10.06.2016 №1657/5 (далі – Порядок).
Отже, згідно із вимогами Порядку відомості з ЄДР надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на ЄДР.
Так, у паперовій формі надаються:
виписка з ЄДР для проставлення апостиля, яка надається державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України;
виписка з ЄДР за результатом проведеної державної реєстрації;
витяг з ЄДР, який надається державним реєстратором;
документи, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця (далі – реєстраційна справа), які надаються державним реєстратором суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі, шляхом виготовлення копій таких документів;
Слід зазначити, що відомості з ЄДР надаються державним реєстратором на аркушах паперу А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків але з проставляння підпису і печатки державного реєстратора.
За надання відомостей з ЄДР справляється плата, яка у 2017 році становить 80 грн – за надання витягу в паперовій формі. За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справірозмір плати становить 110 грн.
Отже, щоб отримати відомості з Єдиного державного реєстру в паперовій формі громадянину необхідно звернутись із документами, щопосвідчують особу заявника та квитанцією, про сплатукоштів за надання відомостей з ЄДР в паперовій формі до одного із суб’єктівдержавної реєстрації, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації бізнесу. Зазначимо, що такими суб’єктами є: місцевід ержавніа дміністрації, органи місцевого самоврядування, виконавчі органи сільських, селищних рад (у тому разі, якщо вони прийняли рішення на своїх пленарних засіданнях надавати послуги у сфері державної реєстрації бізнесу), нотаріуси.
Звертаємо увагу, що виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються державним реєстраторам протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.
Одночасно інформуємо, що Міністерством юстиції України запроваджено он-лайн сервіс отримання відомостей з ЄДР. Скориставшись платіжною карткою міжнародних систем Visa/MasterCard, запитувач може сплатити за послугу та отримати інформацію з ЄДР. Для отримання відомостей з ЄДР в електронній формі не потрібно відвідувати державного реєстратора та банківську установу, а також не треба отримувати електронний цифровий підпис. Все, що необхідно зробити, це – обрати вид запиту, внести критерії пошуку та здійснити оплату платіжною карткою. Розмір плати за надання відомостей з ЄДР в електронній формі становить 60 грн.
З покроковою інструкцією отримання послуги через он-лайн сервіс можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України https://kap.minjust.gov.ua/.
З метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо юридичної особи; відокремленого підрозділу юридичної особи; фізичної особи – підприємця через портал електронних сервісів законодавством передбачено також безоплатний доступ до ЄДР.
Такий пошук відомостей в ЄДР здійснюється щодо юридичної особи – за найменування або ідентифікаційним кодом юридичної особи; щодо фізичної особи-підприємця – за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податків або серії та номера паспорта.
Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу.

 

Приєднані документи:

Актуальні питання
Переглядів: 75
Дата публікації: 10:52 30.03.2018